Zoek artikel

Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven verder afgenomen (IPO)

Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Er zijn in 2017 twee zware overtredingen geconstateerd, waarbij sprake was van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. In 2016 waren dat er nog vier en in 2015 waren er tien van dit soort zware overtredingen. Dit blijkt uit de zevende jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017’).

10 juli 2018

www.ipo.nl/publicaties/zware-overtredingen-bij-risicovolle-bedrijven-verder-afgenomen

— Delivered by Feed43 service

www.ipo.nl/publicaties/zware-overtredingen-bij-risicovolle-bedrijven-verder-afgenomen