Zoek artikel

State of the art crisisbeheersing (WODC)

In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda programmeert de NCTV in 2018 drie wetenschappelijke states of the art op drie domeinen: crisisbeheersing, contraterrorisme en extremisme, en cybersecurity. De state of the arts moeten (globaal) duidelijk maken wat, vanuit de wetenschap bezien, de eventuele witte vlekken in de kennis van de NCTV zijn en vice versa. Het gaat daarbij niet alleen om de gedragingen van de individuen, organisaties en bewegingen of staten…

www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2954-state-of-the-art-crisisbeheersing.aspx