Zoek artikel

Risicocontouren op de schop / Rekenmodel voor QRA’s wordt geactualiseerd (Gevaarlijke Lading)

De huidige versie van het programma, Safeti-NL v6.54, is verouderd en wordt vervangen door een nieuwe versie, Safeti-NL v8. Dit kan gevolgen hebben voor vergunningaanvragen, wijzigingen in ruimtelijke plannen en andere situaties waarin Safeti-NL gebruikt wordt om effectafstanden te berekenen.

www.gevaarlijkelading.nl/artikel/risicocontouren-op-de-schop-rekenmodel-voor-qra%E2%80%99s-wordt-geactualiseerd