Zoek artikel

Vergunning verleend aan Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein voor het plaatsen van PGS15-opslagcontainers (Provinciaal blad)

Bekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bekend dat een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verleend aan Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein voor het plaatsen van PGS15-opslagcontainers.

zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-2331.html