Zoek artikel

PPS brandweer Westpoort Amsterdam: Safe Haven (Kappetijn Safety Specialists publicaties)

Het veiligheidsniveau van de Amsterdamse haven gaat omhoog. Zoveel maken de plannen voor het oprichten van een ‘veiligheidshuis’ duidelijk. Drie deelnemende partijen aan het project – Havenbedrijf Amsterdam, ORAM en Brandweer Amsterdam-Amstelland – geven tekst en uitleg over een havenbrandweerpost  geschoeid op de leest van een publiek-private samenwerking.

Zeehavens, april 2018

www.kappetijn.eu/publicaties/pps-brandweer-westpoort-amsterdam-safe-haven/