Zoek artikel

Nucleaire inrichtingen melden in 2018 14 ongewone gebeurtenissen (ANVS)

De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2018 14 meldplichtige ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De nucleaire veiligheid is bij geen van de gebeurtenissen in 2018 in het geding geweest. In 2018 zijn, net als in 2016 en 2017, geen van de ongewone gebeurtenissen ingeschaald als een INES-inschaling van 1 of hoger.  

www.autoriteitnvs.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/nucleaire-inrichtingen-melden-in-2018-14-ongewone-gebeurtenissen