Zoek artikel

Meer flexibiliteit in herziene leergang Instructeur (Brandweer Nederland Facebook)

De leergang Instructeur is geheel herzien, klik op de link en lees hoe de leergang is vernieuwd

#leerganginstructeur

external.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQCCUs_neGvmRz5V&url=https%3A%2F%2Fwww.brandweer.nl%2Fmedia%2F1361%2Fflevoland-oefening-2.jpg%3Fmode%3Dcrop%26width%3D1200%26height%3D630&_nc_hash=AQDLs_Gm7jRTJ1e6

De leergang Instructeur is geheel herzien. In de vernieuwde leergang is meer aandacht voor flexibiliteit van de opleiding en toetsing, vakbekwaam blijven en moderne didactiek. Vanaf oktober kunnen alle ROI’s starten met de herziene leergang.

www.facebook.com/170418416305218_2864930166854016