Zoek artikel

Havenbedrijf kijkt naar grootschaliger waterstofproductie en netwerk (Havenbedrijf Rotterdam)

BP, Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen de mogelijkheden voor de productie van groene waterstof voor de BP-raffinaderij in Rotterdam. Groene waterstof wordt verkregen door elektrolyse van water met behulp van groene stroom. Voor grootschalige productie van groene waterstof is veel groene stroom nodig, bijvoorbeeld van windparken op zee, maar ook veel capaciteit aan electrolysers. Het Havenbedrijf onderzoekt daarom ook de realisatie van een waterstof backbone en een speciaal bedrijfsterrein voor electrolysers.

www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/havenbedrijf-kijkt-naar-grootschaliger-waterstofproductie-en-netwerk