Zoek artikel

Eerste resultaten inspectie ageing PBB (LECBRZO)

Sinds 1 januari dit jaar kijken de Brzo-inspecteurs van de veiligheidsregio’s tijdens Brzo-inspecties gericht naar de staat van passieve brandbeveiligingsvoorzieningen. Inmiddels kunnen de eerste globale resultaten worden gemeld. Tot 1 mei zijn 53 inspecties op dit thema uitgevoerd, met name in Zuid-Holland en Brabant. Bij een derde van de bezochte bedrijven blijkt wel het een en ander te verbeteren.

www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Eerste-resultaten-inspectie-ageing-PBB.aspx